Kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olan Performans Yönetim Sistemimiz bireysel hedefler, takım içi davranışlar ve yetkinlikler üzerine kurulmuş olup bireyin çok farklı özelliklerini değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Adil bir sistem olması hem değerlendiren açısından önem teşkil etmektedir. "Sistemimizin asıl işlevi işe alımı yapılan personellerin doğru nitelikte bireyler olup olmadığını görmek, yöntecilerinin doğru niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmek.
 
"Unutmayalım ki; “kontrolsüz güç hedefe ulaşmada, yönünü doğru tayin edemez”.